UAB „Gerovė“ sėkmingai įgyvendina ES struktūrinių fondų remiamas programas

UAB “Gerovė” yra pasirašiusi sutartis su Lietuvos verslo paramos agentūra dėl šių projektų įgyvendinimo:

1. „Verslo procesų efektyvumo didinimas integruojant tiekimo grandinės verslo procesus verslo valdymo sistemos diegimo pagalba“. Projektui skirta parama siekia 0,26 mln. Lt. Parama projektui skirta pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2-tojo prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas” priemonę „E-verslas LT”.

2. „UAB "Gerovė" užsienio partnerių paieška ir eksporto plėtros galimybių didinimas“. Šio projekto vertė siekia 0,18 mln. Lt. Parama projektui skirta pagal Lietuvos 2007-2013 m. „Ekonomikos augimo" veiksmų programos prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“.

UAB “Gerovė” yra pasirašiusi sutartis su ESFA dėl šių projektų įgyvendinimo:

1.“UAB “Gerovė” darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas”. Šio projekto vertė – 0,54 mln. Lt. Parama projektui skirta pagal Lietuvos 2007-2013 m. „Žmogiškųjų išteklių plėtros“ veiksmų programos 1-ojo prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.

Kuriame Lietuvos ateitį
Visos naujienos